Hastane ve Sağlık Tesisleri Güvenliği

Hasta ve ziyaretçilerin huzurunu sağlamak, giriş çıkış noktalarını kontrol altında tutmak, şüphelileri tespit etmek, sabotajlara karşı önlem almak, vb. hizmetlerin sunulmasıdır.

Genel olarak hastaneler ve sağlık tesisleri özel güvenlik hizmetleri uygulama açısından en güç alanlardan biridir. Çünkü güvenlik amacıyla hizmet verilen kişiler genellikle hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler, doktorlar ve diğer kurum personeli olarak özetlenebilir. Tüm bu insanların psikolojik özellikleri, sağlık hizmetlerinin 24 saat süresince tam zamanlı bir şekilde devam etmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının halka açık yerler olması, adli olaylara sık rastlanılması özel olarak hastane ve sağlık tesisleri güvenlik hizmetlerinin önemini artırır. Bu kapsamda başlıca görevlerimiz;

  • Giriş – çıkış kontrollerini yapmak,
  • Ziyaretçi denetimleri ve kaydını yapmak,
  • Giriş – çıkışlarda arama detektörleri ile arama yapmak,
  • Gözetim ve denetim uygulamaları yapmak,
  • Hastane içinde etkin devriye hizmetleri sağlamak,
  • Hastane fiziki güvenliğini sağlamak,
  • Servis aracı, tedarikçi firma araçları ve ziyaretçi araç yönlendirmelerini sağlamak,
  • Hasta yakınları ve ziyaretçilerin herhangi bir olaya mahal vermemeleri için tedbir almak,
  • Eylem sabotaj ve olası saldırılara caydırıcılık sağlamak,
  • Yangın, deprem ve olası doğal afetlerde gerekli önlemi almak,