İş Merkezleri ve Fabrika Güvenliği

İş merkezleri ve fabrikalara yönelik iç ve dış tehditlere, çıkabilecek yangın vb. tehlikelere, içeriden ve dışarıdan olabilecek hırsızlıklara karşı önlem almak, gerektiğinde müdahale etmek, yetkili mercilere haber vermek hizmetidir. Bu kapsamda başlıca görevlerimiz;

 • Gözetim ve denetim yapmak,
 • Personel giriş-çıkış kontrollerini yapmak
 • Mal, tedarikçi, taşeron ve fabrika işçi giriş çıkış kontrolleri yapmak,
 • Giriş-çıkış aramalarını yapmak,
 • Fabrika içerisindeki idare binası, üretim yerleri, depolar ve yardımcı yerlerin güvenliğini sağlamak,
 • Tur Kalemi ve diğer devriye tedbirleri ile devriye görevinde bulunmak,
 • Olası yasadışı saldırılara karşı korumak, acil durumlarda müdahalede bulunmak,
 • Fabrika içerisinde güvenli ve sistemli bir iletişim sağlamak,
 • Mevcut CCTV Kamera sistemlerini kullanmak,
 • Eylem sabotaj ve olası saldırılara caydırıcılık sağlamak,
 • Yangın, deprem ve olası doğal afetlerde gerekli önlemi almak,

vb. hizmetler…