Toplu Konut ve Site Güvenliği

Toplu yaşam alanı olan bina, apartman, site, plaza ve rezidansların gözetim, denetim koruma ve güvenliklerini sağlayarak, alınacak emniyet tedbirleriyle bu toplu yaşam alanlarını güvenli ve huzurlu bir ortama dönüştürme hizmetidir. Bu kapsamda başlıca görevlerimiz;

  • Site sakinlerinin huzurunun sağlanması,
  • Ziyaretçilerinin site sakini bilgisi dâhilinde görüştürülmesi ve kayıtlarının alınması,
  • Site içerisine dışarıdan gelen taşeron, servis, tedarikçi firmaların kayıt yapılarak girişinin sağlanması,
  • Siteyle bağlantısı olmayan şahısların, yabancı kişilerin kontrolü ve siteden uzaklaştırılması,
  • Devriye tur kalemi ve çeşitli tekniklerle site emniyetinin çepeçevre sağlanması,
  • Mevcut CCTV Kamera sistemlerinin kullanılması,
  • Eylem sabotaj ve olası saldırılara karşı önlem alınması,
  • Yangın, deprem ve diğer doğal afetlerde gerekli önlemlerin alınması,

vb. hizmetler…